Expositie

Actueel

Deze zomer exposeren we in zorgcentrum Suderigge. De expositie heeft als thema “bloemen”

Een impressie van de expositie:

In de Hege Fonnen is tijdens de maanden dat het Lemster Palet haar clubavonden in de Grote zaal houdt, een permanente expositie ingericht van de leden.

werk van de leden:

Exposities algemeen

Aan de werken die worden tentoongesteld wordt wel een aantal eisen gesteld. En van de clubleden wordt verwacht dat zij de expositie zelf inrichten. Ook bij gezamenlijke exposities wordt van de clubleden verwacht dat zij een steentje bijdragen aan het geheel.

Gezamenlijke exposities waren ook te zien in o.a.

Suderigge Lemmer
Lemster Fiifgea Oudheidkamer Lemmer
Hummel in Haulerwijk
Gezondheidscentrum Vissersburen en
Talma Hiem in Balk

 

 

Laatst aangepast: 11 juni, 2018